autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și abrogarea unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 1284/1990 privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetare-dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Articolul 5 alineatul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1284/1990 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 5. - (1) Finanțarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pe exercițiul financiar al anului 1992 se face dintr-un fond special pentru cercetare-dezvoltare, denumit în continuare fond special, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat, precum și din fondurile aflate la dispoziția societăților comerciale și a regiilor autonome, constituite de acestea potrivit legii.”

Art. II. - Termenul buget special pentru cercetare-dezvoltare, folosit în Hotărârea Guvernului nr. 1284/1990, se înlocuiește cu termenul fond special de cercetare-dezvoltare, corespunzător terminologiei folosite în Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice.

Art. III. - Dispozițiile prevăzute la art. 5 alin. 4, art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 - liniuța a 3-a „repartizarea și destinațiile sumelor în valută stabilite potrivit art. 5 alin. 4”, art. 13 și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1284/1990 se abrogă.