autentificare cu OpenID
Hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Având în vedere art. 2 alin. 1 din Hotărârea Adunării Constituante nr. 3 din 13 noiembrie 1991,
ținând seama de procesul-verbal al Comitetului Adunării Constituante privind rezultatul votului exprimat de deputați și senatori asupra proiectului de Constituție a României, încheiat la 21 noiembrie 1991, prin care se constată că senatorul Károly Király nu a răspuns la apelul nominal și nici nu și-a exprimat votul prin corespondență,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul constată că senatorul Károly Király, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, Circumscripția electorală nr. 15 Covasna, a fost decăzut, de drept, din calitatea de senator și, în consecință, declară vacant locul de senator deținut de acesta.