autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor institute de cercetări
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii prin reorganizarea Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul și informatică București, care se desființează, următoarele institute:

  1. Institutul de cercetări pentru informatică;
  2. Institutul de cercetări pentru calculatoare electronice;
  3. Institutul de cercetări pentru echipamente de calcul și periferice.

Art. 2. - Centrele teritoriale de calcul electronic trec din subordinea fostelor consilii populare județene în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii.

Art. 3. - În cadrul Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii se înființează Direcția generală de informatică.