autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Comisiei Naționale de Informatică
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează, în subordinea guvernului, Comisia Națională de Informatică.

Art. 2. - Comisia Națională de Informatică se înființează prin preluarea activității de informatică de la Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii, care își schimbă denumirea în Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 3. - Unitățile prevăzute în anexa la prezentul decret trec în subordinea directă a Comisiei Naționale de Informatică.

Art. 4. - Comisia Națională de Informatică funcționează ca organism interministerial, din al cărui consiliu de conducere fac parte și reprezentanți ai unor ministere și organe centrale, la nivel de adjuncți ai miniștrilor, precum și cadre de specialitate din unități productive, de cercetare-proiectare, instituții de învățământ și din unități de informatică.

Art. 5. - Popescu Damian se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Informatică, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 6. - Comisia Națională de Informatică, împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, va prezenta la guvern, în termen de 15 zile, propuneri privind structura sa organizatorică.

Art. 7. - Decretul nr. 25/1989 și Hotărârea guvernului nr. 27/1990 se modifică corespunzător prevederilor prezentului decret.


[modificare] Anexă

Unitățile care trec în subordinea directă a Comisiei Naționale de Informatică

  1. Centrele teritoriale de calcul electronic din subordinea fostelor consilii populare județene (în afara oficiilor de calcul din componența fostelor consilii populare județene și a cabinetelor de organizare).
  2. Institutul de cercetări pentru informatică.