autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea unei prevederi din Regulamentul privind descrierea și modul de atribuire a însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989”, descrierea, modul de atribuire și purtare a însemnului titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” și a medaliei „Revoluția română din decembrie 1989”, precum și instituirea însemnului omagial „Părinte de Erou-martir”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 18 decembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 1991.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Alineatul 4 al punctului 7 din titlul III Medalia „Revoluția română din decembrie 1989” prevăzut în Regulamentul privind descrierea și modul de atribuire a însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989”, descrierea, modul de atribuire și purtare a însemnului titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” și a medaliei „Revoluția română din decembrie 1989”, precum și instituirea însemnului omagial „Părinte de Erou-martir” aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 7 octombrie 1991 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pe reversul medaliei este imprimată, în relief, inscripția „Revoluția română din decembrie 1989”."