autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea și modul de atribuire a însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989”, descrierea, modul de atribuire și purtare a însemnului titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” și a medaliei „Revoluția română din decembrie 1989”, precum și instituirea însemnului omagial „Părinte de Erou-martir”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

În temeiul art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 43/1991,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind descrierea și modul de atribuire a însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989”, descrierea, modul de atribuire și purtare a însemnului titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” și a medaliei „Revoluția română din decembrie 1989”, precum și instituirea însemnului omagial „Părinte de Erou-martir”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament
privind descrierea și modul de atribuire a însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989”, descrierea, modul de atribuire și purtare a însemnului titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” și a medaliei „Revoluția română din decembrie 1989”, precum și instituirea însemnului omagial „Părinte de Erou-martir”
I. Titlul „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989”

1. Însemnul titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989” are forma unui disc, executat prin presare, având un diametru de 37 mm, cu anou sudat, de care se prinde bareta.

Pe aversul însemnului, în interiorul discului, este imprimată figura unei tinere, simbolizând România, care ține în brațe steagul tricolor, în fața mormântului unui erou reprezentat de o cruce având la bază o ramură de laur. În jumătatea de sus a discului, în semicerc, este imprimată în relief inscripția „Democrație, Libertate, Demnitate”, iar în partea de jos, inscripția „Decembrie 1989”.

Pe reversul însemnului, în jumătatea de sus a discului, este imprimată, în relief, inscripția „Erou-martir al Revoluției Române din Decembrie 1989”, iar în jumătatea de jos, o ramură de laur.

Însemnul este confecționat din tombac (aliaj cu 90% cupru și 10% zinc), patinat.

2. Bareta însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989” este de forma unui papirus desfășurat, conținând două ramuri de laur, către partea de jos (spre anou) terminându-se cu o formă trapezoidală, emailată în cele 3 culori ale drapelului României.

Pe spate, bareta este prevăzută cu un ac de prindere.

3. Însemnul titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989” se predă, spre păstrare, familiei celui decorat post-mortem (soț, soție, primului copil) sau părinților, după caz. Însemnul nu este transmisibil altei persoane și nu poate fi purtat în public.

II. Titlul „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989”

4. Însemnul titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” are forma unui disc, executat prin presare, având un diametru de 37 mm, cu anou sudat, de care se prinde bareta.

Aversul însemnului înfățișează în prim-plan, în relief, un tânăr luptător ținând desfășurat un steag tricolor, iar în planul secund, un grup de luptători și patru steaguri.

În partea de sus a discului, pe semicerc, se află imprimată, în relief, inscripția „România - Libertate”.

Pe reversul însemnului este imprimată, în relief, inscripția „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989”, având dedesubt două crenguțe de laur.

Însemnul este confecționat din tombac (aliaj cu 90% cupru și 10% zinc), patinat.

5. Bareta însemnului titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” are forma unui papirus desfășurat, conținând inscripția „Decembrie 1989”, în interiorul a două crenguțe de laur, către partea de jos (spre anou) terminându-se cu o formă trapezoidală, emailată în cele 3 culori ale drapelului României.

Pe spate, barete este prevăzută cu un ac de prindere.

6. Însemnul titlului „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989” se poartă numai de către persoana decorată, pe partea dreaptă a pieptului.

Însemnul se poartă cu prilejul unor reuniuni publice și al sărbătorilor legale.

III. Medalia „Revoluția română din decembrie 1989”

7. Însemnul medaliei „Revoluția română din decembrie 1989” are forma unui disc, executat prin presare, având un diametru de 38 mm, cu anou sudat, de care se prinde bareta.

Aversul medaliei înfățișează, în relief, o scenă din revoluție, în Piața Revoluției din Capitală, având ca fundal clădirea Palatului Republicii, iar în prim-plan, o masă de manifestanți, din care unul fluturând steagul tricolor cu stema decupată.

În partea superioară a medaliei este imprimată, în relief, inscripția „Victorie”, iar în partea de jos, pe suprafața unei eșarfe, inscripția „Decembrie 1989”.

Pe reversul medaliei este imprimată, în relief, inscripția „Revoluția română din decembrie 1989”.

Partea inferioară a medaliei cuprinde două ramuri de stejar în relief, care încadrează anul 1989.

Însemnul medaliei este confecționat din tombac (aliaj cu 90% cupru și 10% zinc), patinat.

8. Bareta medaliei are forma unui papirus desfășurat, conținând două ramuri de laur, către partea de jos (spre anou) terminându-se cu o formă trapezoidală, emailată în cele 3 culori ale drapelului României.

Pe spate, bareta este prevăzută cu un ac de prindere.

9. Medalia „Revoluția română din decembrie 1989” se poartă numai de către persoana decorată, pe partea stângă a pieptului.

Însemnul se poartă cu prilejul unor reuniuni publice și al sărbătorilor legale.

IV. Însemnul omagial „Părinte de Erou-martir”

10. Se instituie însemnul omagial „Părinte de Erou-martir”, care se va înmâna unuia sau ambilor părinți, după caz, o dată cu predarea spre păstrare a însemnului titlului „Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989” și a brevetului prin care se atestă conferirea post-mortem a titlului.

11. Însemnul omagial „Părinte de Erou-martir” are forma rotundă, cu un diametru de 30 mm, fiind confecționat din tombac (aliaj cu 90% cupru și 10% zinc) de culoare galben aurie.

Însemnul omagial este executat prin presare, inscripțiile fiind în relief.

În centrul însemnului omagial este imprimată o făclie, având flacăra din email roșu. În partea superioară a făcliei se află inscripția „Părinte de Erou-martir”, iar dedesubt inscripția „Decembrie 1989”.

În partea inferioară a însemnului omagial se află tricolorul României, acoperit cu email din culori corespunzătoare.

Însemnul este prevăzut pe spate cu un ac de prindere.

12. Înmânarea însemnului omagial „Părinte de Erou-martir” se atestă printr-o legitimație ce va fi semnată de secretarul general al Președinției României.

13. Însemnul omagial „Părinte de Erou-martir” se poartă permanent, pe partea stângă a pieptului.

V. Prevederi comune

14. Titlurile și medalia prevăzute în prezentul regulament se conferă prin decret al Președintelui României.

Însemnele titlurilor și medaliei vor fi însoțite de un brevet, prin care se atestă conferirea distincției.

Brevetul va fi semnat de Președintele României și va cuprinde denumirea distincției, numărul și data decretului prin care s-a conferit, precum și numele și prenumele persoanei decorate, data și locul nașterii acesteia, prenumele părinților.