autentificare cu OpenID
Hotărâre privind decontarea la intern a cantităților de grâu importat în perioada 1 decembrie 1991 - 30 iunie 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Decontarea la intern a grâului ce se importă pentru pâinea subvenționată de la bugetul de stat se efectuează la prețul de contractare și achiziție garantat de stat, în vigoare la data efectuării importului.

Art. 2. - Diferența rezultată între prețul în lei determinat pe baza prețului extern și a cursului unic în vigoare la data efectuării importului și prețul de contractare și achiziție garantat de stat, în vigoare la datat respectivă, se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat.

Art. 3. - Diferența dintre cursul unic în vigoare la data efectuării importului și cel în vigoare la data efectuării plății externe se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat, de către societatea comercială importatoare.

Art. 4. - Grâul importat în perioada 1 decembrie 1991 - 30 iunie 1992, pentru panificație, este scutit de taxe vamale.

Art. 5. - Diferențele de preț prevăzute la art. 2 se vor acoperi din fondurile prevăzute în bugetul administrației centrale de stat pentru Ministerul Agriculturii și Alimentației.