autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea unor articole din Hotărârea Guvernului nr. 835/1991 privind decontarea la intern a cantităților de grâu importat în perioada 1 decembrie 1991 - 30 iunie 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolele 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 835/1991 privind decontarea la intern a cantităților de grâu importat în perioada 1 decembrie 1991 - 30 iunie 1992 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Decontarea la intern a grâului ce se importă pentru pâinea subvenționată de la bugetul de stat se efectuează la prețul de contractare și achiziție garantat de stat, în vigoare la data efectuării importului.

Art. 2. - Diferența rezultată între prețul în lei determinat pe baza prețului extern și a cursului unic în vigoare la data efectuării importului și prețul de contractare și achiziție garantat de stat, în vigoare la datat respectivă, se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat."