autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Muzeului „George Enescu”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 noiembrie 1991 se înființează Muzeul „George Enescu”, ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 141. Muzeul va prezenta viața și activitatea marelui compozitor, dirijor și interpret, George Enescu, valoarea națională și universală a creației acestuia, legăturile avute cu alți creatori ai muzicii românești și de peste hotare.

Art. 2. - Muzeul va fi finanțat din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 3. - Pentru anul 1991, fondurile necesare funcționării muzeului vor fi asigurate din economiile realizate din creditele aprobate Ministerului Culturii pentru anul 1991, la acțiunea „cultură și artă”.

Art. 4. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 942/1990 se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.