autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, care examinează și aprobă, potrivit competențelor aprobate, operațiunile de finanțare, garantare și asigurare a creditelor de export-import ce se efectuează de Banca de Export-Import a României, în numele și în contul statului, la propunerea acestuia.

Art. 2. - Componența Comitetului interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior este prevăzută în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Banca de Export-Import a României desfășoară activitatea de analiză a riscurilor de țară, ramuri și sectoare economice, elaborează și prezintă comitetului clasamente de risc de țară, pe baza cărora acesta stabilește distribuirea plafoanelor valorice în cadrul cărora urmează să se desfășoare activitățile de finanțare, garantare, asigurare și reasigurare a creditelor de export-import în numele și în contul statului, potrivit criteriilor de desfășurare a acestor activități și programului anual pe zone, plafoane valorice, feluri de acțiuni și forme prin care se acordă sprijin pentru stimularea comerțului exterior, aprobate de Guvern.

Programul anual va fi elaborat de Ministerul Comerțului și Turismului, în colaborare cu ministere economice, Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca de Export-Import a României.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Banca de Export-Import a României vor stabili norme privind relațiile cu Trezoreria Statului, conturile de execuție, contabilitatea operațiunilor, modalitatea de raportare a datelor privind operațiunile de finanțare, garantare și asigurare a creditelor de export-import desfășurate de bancă în numele și în contul statului.

Art. 5. - Banca de Export-Import a României asigură secretariatul tehnic al Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și suportă cheltuielile legate de activitatea desfășurată de acesta, inclusiv indemnizațiile membrilor acestuia, la nivelurile aprobate de Guvern.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, comitetul interministerial va elabora și supune aprobării Guvernului organizarea, atribuțiile, competențele și regulamentul de lucru, precum și Convenția financiară dintre Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca de Export-Import a României, în baza căreia aceasta va desfășura activități în numele și în contul statului.

Art. 7. - Cheltuielile pentru stimularea activității de comerț exterior, prin operațiunile de finanțare, garantare, asigurare și reasigurare ce se efectuează de Banca de Export-Import a României, în numele și în contul statului, se finanțează, potrivit legii, din Bugetul administrației centrale de stat.

În acest scop, Banca de Export-Import a României elaborează, cu avizul Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, un proiect de buget, potrivit normelor Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 8. - Finanțarea și suportarea activității de asigurare a creditelor de export-import în numele și în contul statului, în limitele și condițiile stabilite de comitet, se realizează printr-un fond distinct, constituit în lei și valută la dispoziția Băncii de Export-Import a României.

Încasările din prime și recuperări de daune vor alimenta fondul sus-menționat.

Cheltuielile fondului sunt formate din despăgubirile plătite și eventualele reasigurări.

În cazul când cheltuielile depășesc veniturile, soldul se reglementează cu bugetul statului, la propunerea Băncii de Export-Import a României, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Disponibilitățile fondului la sfârșitul anului se transferă cu aceeași destinație în anul următor.


[modificare] Anexa Nr. 1

Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
 1. Președinte - secretarul de stat sau subsecretarul de stat de la Ministerul Economiei și Finanțelor
 2. Vicepreședinte - viceguvernatorul Băncii Naționale a României
 3. Vicepreședinte - secretarul de stat de la Departamentul comerțului exterior
 4. Vicepreședinte - președintele Băncii de Export-Import a României
 5. Membru - vicepreședinte al Băncii de Export-Import a României, coordonator al activității de garantare, asigurare și evaluare a riscurilor
 6. Membru - director general - Ministerul Economiei și Finanțelor
 7. Membru - director general al Direcției generale a strategiei dezvoltării comerțului exterior și a conjuncturii din Ministerul Comerțului și Turismului
 8. Membru - director al Direcției de export-import din Ministerul Industriei
 9. Membru - director al Direcției de export-import din Ministerul Agriculturii și Alimentației
 10. Membru - director al Direcției de export-import din Ministerul Comunicațiilor
 11. Membru - director al Direcției economice din Ministerul Afacerilor Externe
 12. Membru - director al Direcției de orientare a politicii bancare, asigurări și marketing din Banca de Export-Import a României
 13. Membru - director al Direcției de finanțare comerț exterior din Banca de Export-Import a României
 14. Membru - director al Direcției de asigurare și reasigurare a creditelor de export-import din Banca de Export-Import a României
 15. Membru - director - Ministerul Apărării Naționale
 16. Membru - director - Ministerul Transporturilor.