autentificare cu OpenID
Hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare acoperirii plății avansului pentru achiziționarea din import de către Societatea Națională a Căilor Ferate Române a unor vagoane de călători și de dormit
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă alocarea, din fondul special constituit din sumele încasate din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, a cheltuielilor pentru plata avansului în valoare de 2,0 miliarde lei la cursul de schimb, necesar contractării și achiziționării din import - Germania, de către Societatea Națională a Căilor Ferate Române, a 115 bucăți vagoane de călători și de dormit.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va asigura sumele necesare efectuării plății avansului prevăzut la art. 1, până la data de 25 decembrie 1991, pe baza contractelor încheiate de Societatea Națională a Căilor Ferate Române cu firme străine.

Art. 3. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române va asigura, prin bugetul de venituri și cheltuieli, resursele financiare corespunzătoare pentru rambursarea creditului reprezentând diferența dintre prețul integral și avansul pus la dispoziție de către stat prin alocație acordată în condițiile art. 1, necesar achiziționării din import a vagoanelor de călători și de dormit și pentru plata dobânzilor aferente.

Rambursarea creditului se va efectua conform anexei la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Eșalonarea
plăților în valută și în lei, pentru achiziționarea din import a 115 bucăți vagoane de călători și de dormit
Perioada Suma scadentă
milioane DM echivalent în milioane lei,
la cursul actual în vigoare
1992 9,6 1.114
1993 24,0 2.784
1994 22,4 2.598
1995 20,8 2.413
1996 19,2 2.227
1997 17,6 2.042
1998 16,0 1.856
Total 129,6 15.035
Notă:
Eșalonarea plăților poate să fie modificată cu acordul ministrului economiei și finanțelor, numai în cazul în care apar situații obiective în procesul de definitivare a contractului cu partenerii din străinătate sau de plată a ratelor scadente.