autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanță
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul tineretului și sportului, Ioan Moldovan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Cuantumul alocațiilor zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanță se stabilește astfel:

Natura acțiunilor La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
competiții sportive interne până la 450 lei până la 675 lei
cantonamente, semicantonamente, tabere până la 500 lei până la 750 lei
competiții sportive internaționale, inclusiv mesele oficiale până la 600 lei până la 900 lei

(2) Cuantumul alocațiilor prevăzute la alin. (1) se indexează potrivit dispozițiilor legale.

Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiază sportivii, antrenorii și personalul tehnic de specialitate implicat în activitatea sportivă de performanță, care cuprinde loturile olimpice și naționale, centrele olimpice, naționale și județene de pregătire a juniorilor, sportivii și echipele cluburilor și asociațiilor care se pregătesc și participă la competiții internaționale oficiale și amicale, la campionate și concursuri naționale și județene, individuale și pe echipe.

Art. 3. - Ministerul Tineretului și Sportului va emite, potrivit competențelor sale stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 994/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, norme și normative care să cuprindă numărul de participanți, precum și diferențierea alocațiilor zilnice de hrană, în limita cuantumurilor maximale aprobate, în funcție de natura competițiilor și categoriilor de sportivi.

Art. 4. - Influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri se suportă din venituri proprii și din fonduri bugetare, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 1992.

Art. 5. - Pentru celelalte acțiuni sportive, altele decât cele de performanță, se vor aplica cuantumurile alocațiilor de hrană aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992.