autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual și a tarifelor de abonament
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul comunicațiilor, Andrei Chirică
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Până la apariția Legii privind taxa pe audiovizual, se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 695/8.X.1991 cu privire la unele măsuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual și a tarifelor de abonament.

Art. 2. - Prevederile din prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1992, abrogându-se Hotărârea Guvernului nr. 848/21.XII.1991.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Comunicațiilor și Radioteleviziunea Română vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.