autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual și a tarifelor de abonament
    notă: Hotărârea Guvernului nr. 695/1991 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 848/1991, cu excepția art. 3.
    Hotărârea Guvernului nr. 848/1991 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 42/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 547 din 2 august 1991 privind instituirea taxei anuale pe audiovizual se amână până la data apariției legii audiovizualului.

În termen de 90 de zile de la apariția legii audiovizualului se va republica hotărârea împreună cu instrucțiunile de aplicare.

Art. 2. - Până la intrarea în vigoare a taxei pe audiovizual se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1164/1990 privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv și salarizarea inspectorilor remizieri, tarifele de abonament majorându-se cu 100% începând cu trimestrul IV/1991.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 420/18 iunie 1991 privind impozitul pe circulația mărfurilor la Radioteleviziunea Română își prelungește valabilitatea până la apariția legii audiovizualului.