autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 764/1990
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretar de stat, șef al Departamentului de Control al Guvernului, Ion Horia Neamțu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 1 alineatul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 764/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile prevăzute în anexa nr. 1 se închiriază acestora, pe perioada utilizării, și rămân în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, Sucursala pentru Administrarea Clădirilor.”