autentificare cu OpenID
Decret pentru ratificarea Acordului comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993, semnat la Phenian la 27 ianuarie 1991
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-Lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, precum și al art. 1 și 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă Acordul comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993, semnat la Phenian la 27 ianuarie 1991.

Art. 2. - Acordul comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993, semnat la Phenian la 27 ianuarie 1991, se supune ratificării Parlamentului.