autentificare cu OpenID
Hotărâre privind introducerea și înmatricularea în România a unor autocamioane trimise cu titlu de ajutor umanitar
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretarul general al Guvernului, Paul Jerbas
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, introducerea și înmatricularea, pentru prima dată în România, a unui număr de 20 autocamioane trimise de Guvernul Landului Renania de Nord-Westfalia, cu titlu de ajutor umanitar județului Timiș.

Prevederile privind omologarea pentru circulația pe drumurile publice, prin Registrul auto român, se aplică în mod corespunzător.