autentificare cu OpenID
Hotărâre referitoare la garantarea rambursării creditului în cadrul Programului de garanții de credite C.C.C. - programul G.S.M. - 102 al Statelor Unite ale Americii, precum și pentru modificarea Articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului prețurilor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului prețurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 26 iulie 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru cantitățile de îngrășăminte chimice, substanțe de combatere a dăunătorilor și medicamente de uz veterinar, ce se livrează agriculturii, diferențele față de prețurile cu ridicata în vigoare la 31 martie 1991 se acoperă societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat producătoare, de la bugetul administrației publice.

Pentru furajele din import, inclusiv boabe soia, ce se livrează agriculturii, diferențele față de prețurile interne în vigoare la data importului se acoperă societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat importatoare, de la bugetul administrației publice.”

Art. II. - Contravaloarea în lei a importurilor de furaje, inclusiv boabe soia, realizate în cadrul creditului C.C.C. - programul G.S.M. - 102 al Statelor Unite ale Americii, achitată de beneficiarii de importuri, va fi virată de societățile comerciale importatoare într-un fond special constituit la Banca Agricolă - S.A.

Dobânda încasată de Banca Agricolă - S.A. din plasarea disponibilităților la fondul constituit potrivit alin. 1 se utilizează pentru acoperirea diferențelor de curs valutar și a diferențelor față de prețurile interne în vigoare la data importului.

În cazul în care dobânda încasată nu acoperă integral diferențele de curs valutar și diferențele față de prețurile interne, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Banca Agricolă - S.A. vor prezenta propuneri pentru suportarea sumelor necesare din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. III. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Banca Agricolă - S.A. vor elabora norme metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri.