autentificare cu OpenID
Lege privind acceptarea de către România a majorării capitalului său autorizat la Corporația Financiară Internațională - C.F.I. - conform Proiectului de rezoluție „Creșterea generală de capital 1991” al Consiliului Directorilor din C.F.I.
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se acceptă majorarea capitalului deținut de România, în calitate de membru la Corporația Financiară Internațională, cu 1.157 acțiuni în valoare de 1.157.000 dolari S.U.A., conform Proiectului de rezoluție „Creșterea generală de capital 1991” al Consiliului Directorilor din C.F.I.

Art. 2. - Suma în valută aferentă majorării capitalului va fi acoperită din fondul valutar al statului.

Art. 3. - Contravaloarea în lei a majorării urmează a se acoperi din bugetul de stat, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și va fi calculată la cursul de schimb în vigoare la data efectuării transferului, respectiv 1 august 1992, 1993, 1994, 1995 și 1996, în cote de câte 20% din valoarea totală.