autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru acoperirea cheltuielilor de achiziționare și montare a utilajelor poligrafice importate în anul 1991 de Regia Autonomă a Imprimeriilor pentru Imprimeria „Coresi” București
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Suma de 90 milioane lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de achiziționare și montare a utilajelor poligrafice importate în anul 1991 în vederea retehnologizării, de Regia Autonomă a Imprimeriilor pentru Imprimeria „Coresi” București, se suportă din fondul constituit din sumele încasate din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului.