autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Sintezei programelor naționale pentru tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul tineretului și sportului, secretar de stat, I. Trestieni
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Sinteza programelor naționale pentru tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 1992, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru finanțarea acestor programe se alocă, din fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 1992, la acțiunea „sport și tineret”, suma de 300 milioane lei.


[modificare] Anexă

Sinteza
programelor naționale pentru tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 1992
1. Program național de cultură pentru tineret

a) stimularea creativității tinerilor, cu sprijinul mass-mediei (publicații tehnico-științifice, informative și de science fiction, radio, televiziune) și prin asimilarea culturii informatice;

b) realizarea unor colecții pentru tineret prin intermediul Editurii „Editis”, aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului;

c) organizarea de manifestări tradiționale pentru tineret (Serbările zăpezii, Gala tânărului actor, Festivalul de muzică pentru tineret etc.);

d) sprijinirea realizării unor activități culturale de largă audiență în rândurile tineretului.

2. Program național de promovare a unui stil de viață sănătoasă în rândul tineretului și familiei tinere

a) dezvoltarea sportului pentru tineret;

b) dezvoltarea turismului specializat pentru tineret, cu accent pe conservarea patrimoniului natural și cultural al țării;

c) acțiuni de prevenire a degradării stării fizice, psihice, materiale și morale a tineretului în perioada de tranziție la economia de piață, precum și a proliferării delincvenței și devianței juvenile.

3. Program național pentru petrecerea timpului liber

a) formare de ghizi și animatori de vacanță;

b) organizare de vacanțe active;

c) jocuri și concursuri.

4. Program național de protecție socială pentru tineret

a) stimularea inițiativei private și asistarea tineretului în procesul privatizării, în mod special în domeniul producției agricole și industriale;

b) crearea unei rețele de centre de muncă și reintegrare socială a tineretului defavorizat;

c) realizarea unor centre de formare profesională și recalificare profesională pentru tineret;

d) crearea unei rețele de centre de informare și documentare pentru tineret.

5. Program național de stimulare a vieții asociative a tineretului

a) stagii de formare a liderilor de structuri asociative de tineret;

b) stagii de formare a personalului administrativ al structurilor asociative de tineret;

c) stagii de formare a voluntarilor și lucrătorilor sociali din cadrul structurilor asociative de tineret;

d) tabere internaționale de tineret în scopul realizării în comun a unor obiective de interes public;

e) înființarea de structuri specializate pentru realizarea programelor Departamentului Tineretului, în cadrul posturilor aprobate;

f) sprijinirea logistică și financiară a programelor proprii ale structurilor asociative de tineret care corespund programelor Departamentului Tineretului;

g) sprijinirea structurilor de tineret în vederea colaborării cu structuri asociative și instituții de tineret din alte țări, pe bază de convenții.

6. Program național de promovare a relațiilor internaționale pe linie de tineret

a) integrarea și cooperarea cu structurile internaționale de tineret din sistemul O.N.U. (U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F.), precum și cu cele din sistemul european - Consiliul Europei și Comunitatea Economică Europeană -, realizabile prin aderarea la Convenția culturală europeană: Centrul European pentru Tineret, Fundația Europeană pentru Tineret, Forumul Tineretului, Comitetul European al Consiliilor Naționale de Tineret (C.E.N.Y.C.) etc.;

b) dezvoltarea relațiilor bilaterale prin negocierea, în cadrul comisiilor mixte și al contactelor bilaterale, a unor acorduri și înțelegeri de colaborare pe linie de tineret, precum și pentru facilitarea integrării în structurile internaționale de tineret;

c) sprijinirea structurilor asociative de tineret în realizarea de contacte internaționale directe între organizații de tineret, în vederea cunoașterii reciproce și realizării de programe comune.