autentificare cu OpenID
Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de la Praga din 1 iulie 1991 privind încetarea valabilității Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955, și a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilității acestuia, semnat la Varșovia la 26 aprilie 1985
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, precum și al art. 1 și 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului României Protocolul de la Praga din 1 iulie 1991 privind încetarea valabilității Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955, și a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilității acestuia, semnat la Varșovia la 26 aprilie 1985.