autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea înființării Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan de grad universitar din Roman, județul Neamț
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretarul de stat pentru culte, Gheorghe Vlăduțescu
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Episcopia Romano-Catolică din Iași să înființeze Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan de grad universitar, cu sediul în municipiul Roman, județul Neamț, începând cu anul școlar 1992/1993.

Organizarea și funcționarea institutului prevăzut la alin. 1 se vor face cu respectarea dispozițiilor normative privind învățământul superior.

Art. 2. - Institutul va funcționa cu facultăți de teologie pastorală, teologie-litere și teologie-asistență socială.

Art. 3. - Cheltuielile de întreținere și funcționare ale Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman se asigură din fondurile proprii ale acestuia, provenite - în condițiile legii - din taxe, donații sau activități organizate de institut -, precum și din subvenții acordate de Episcopia Romano-Catolică din Iași.

Salarizarea personalului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan se stabilește potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 512/1991 privind salarizarea personalului din unitățile de cult.