autentificare cu OpenID
Rectificare

În Ordinul nr. 589/D/1992 - 130/1991 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 28 ianuarie 1992, se fac următoarele rectificări:

  • Articolul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins: „În cadrul fondurilor legal constituite în bugetele locale pentru lucrări ce privesc monumentele istorice, se recomandă autorităților administrației publice locale să acorde prioritate operațiunilor de conservare și protejare, în vederea salvării acestora."
  • La articolul 7 denumirea direcției este: „Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice".