autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 408
  • semnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess

Ministerul culturii

În temeiul Decretului nr. 12/28.XII.1989 și al Hotărârii Guvernului României nr. 942/10.VIII.1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, având în vedere necesitatea instituirii unui cadru organizatoric funcțional care să asigure o activitate editorială caracterizată prin profesionalism și respectarea prevederilor legislației specifice și care, în același timp, să contribuie la eliminarea practicilor reprobabile din domeniul culturii scrise, se emite următorul ordin:

1. Indiferent de subordonare, apartenență administrativă sau mod de funcționare (în sistemul statului sau în regim privat), editurile au obligația tipăririi în deplină legalitate a lucrărilor din planurile editoriale proprii, înțelegând prin aceasta respectarea prevederilor Legii dreptului de autor și a tuturor reglementărilor în vigoare referitoare la domeniul de activitate al acestora.

2. Pentru editarea cărților și broșurilor în care se reproduc acte normative din Monitorul Oficial al României este necesar avizul tehnic al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, în calitate de editor specializat.

3. Cărțile și broșurile se vor tipări numai dacă manuscrisele acestora vor avea redactate pe paginile special destinate următoarele date bibliografice și de identificare:

  • sigla, denumirea editurii, locul și anul de apariție a ediției;
  • numele și prenumele autorului, traducătorului sau al îngrijitorului de ediție, după caz;
  • numele și prenumele consilierului editorial al editurii, atestat de comisia centrală din cadrul Ministerului Culturii;
  • valoarea timbrului literar (în cazul lucrărilor de proză, versuri, dramaturgie, literatură pentru copii, critică literară);
  • deținătorii drepturilor de autor, titlul în original al lucrărilor, în cazul traducerilor;
  • tiparul executat sub comanda nr. ..........., la ................., localitatea ...................;
  • I.S.B.N. - combinația de cifre stabilită potrivit sistemului internațional de numerotare standardizată a cărții.

4. Fără excepție, din toate cărțile și broșurile tipărite se vor trimite, cu titlu de depozit legal și de semnalare statistică, la Biblioteca Națională a României, numărul de exemplare precizat în reglementările legale.