autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 664 din 6 iunie 1990 de stabilire a structurii organizatorice și a numărului de personal pentru Fundația Culturală Română
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Prevederile articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 664 din 6 iunie 1990 se modifică și se completează după cum urmează:

„Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Fundației Culturale Române în limita a 84 posturi, potrivit anexei."

Art. II. - Anexa privind structura organizatorică a Fundației Culturale Române, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 664/1990, se modifică și se completează, înlocuindu-se cu anexa alăturată.

Art. III. - Cheltuielile de personal necesare pentru posturile suplimentare se acoperă din venituri proprii.


[modificare] Anexă

Fundația Culturală Română
MO52_1992_14.png