autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal pentru Fundația Culturală Română
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Fundației Culturale Române în limita a 84 posturi, potrivit anexei.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Fundației Culturale Române, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă achiziționarea a două autoturisme „Dacia 1310”.


[modificare] Anexă

Fundația Culturală Română

MO52_1992_14.png