autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1991
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 625 din 6 septembrie 1991 privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum și ajutoare sociale pentru studenții români de la cursurile de zi din unitățile de învățământ superior de stat se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 - punctul 6, literele a) și d) vor avea următorul conținut:

„a) studenții care au avut programat un singur examen trebuie să-l promoveze cu cel puțin nota 8 la învățământul tehnic, agricol, economic și la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv nota 9 la celelalte profiluri. În cazul programării unui singur examen și promovării lui, în condițiile de mai sus, studenții nu pot primi o bursă în cuantum mai mare decât cel de care au beneficiat în semestrul I;”

„d) cei care au avut programate trei sau patru examene și nu au promovat un examen, precum și studenții care au avut programate cinci sau mai multe examene și nu au promovat maximum două examene, primesc bursă de studiu categoria a II-a, dacă din promovarea celorlalte au obținut cel puțin media 8,50 la învățământul tehnic, agricol, economic și la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv media 9,00 la celelalte profiluri.”

2. Anexa nr. 1 - punctul 25 va avea următorul conținut:

„25. Studenții și absolvenții învățământului superior care urmează cursurile de zi ale unei a doua facultăți pot primi burse de studiu, burse naționale de merit, alte forme de sprijin material sau ajutoare sociale numai de la o singură facultate, cu condiția ca numărul total al anilor în care au beneficiat de acest sprijin în cadrul primei și al celei de-a doua facultăți să nu depășească numărul anilor de studiu prevăzuți ca durată de școlarizare la facultatea de la care urmează să beneficieze de bursă.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 1991/1992.

Art. III. - Ministerul Învățământului și Științei va asigura punerea în executare a prezentei hotărâri, cu încadrarea în alocațiile bugetare aprobate.