autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Poșta Română” - anexa nr. 2 A la Hotărârea Guvernului nr. 448 din 27 iunie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comunicațiilor, Andrei Chirică
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Poșta Română” - anexa nr. 2 A la Hotărârea Guvernului nr. 448/27 iunie 1991 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„Regia desfășoară și alte activități corelate, necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv comerț exterior, aprovizionare, cercetare și proiectare tehnologică și informațională, medicale, învățământ, social-culturale, precum și activitățile comerciale și serviciile prevăzute la art. 5 pct. 12 și 13.”

2. La articolul 5, după punctul 11 se introduc punctele 12 și 13, cu următorul cuprins:

„12. comercializează: produse din tutun și accesorii pentru acestea, papetărie, cărți, broșuri, ambalaje cu reclame imprimate, produse cosmetice;
13. efectuează servicii de copiere, multiplicare și publicitate comercială.”