autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 999/1990 privind reglementarea donării de sânge în scopuri terapeutice
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
  • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, Niculae Spiroiu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 999/1990 privind reglementarea donării de sânge în scopuri terapeutice se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Donarea de sânge sau plasmă umane pentru scopuri terapeutice și diagnostice se face exclusiv în centrele de transfuzie sanguină, ca unități sanitare specializate ale Ministerului Sănătății, precum și în unități sanitare specializate ale Ministerului Apărării Naționale.
Unitățile specializate ale Ministerului Apărării Naționale pot recolta sânge și plasmă și de la donatorii proveniți din rândurile populației civile.
Separarea, prelucrarea și conservarea de sânge sau plasmă, precum și a derivatelor de sânge sau plasmă umane se fac în instituții specializate, autorizate de Ministerul Sănătății.”

2. După articolul 10 se introduce articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Introducerea sau scoaterea din țară de sânge sau plasmă sau derivate de sânge sau plasmă se poate face numai pe baza aprobării Ministerului Sănătății.
Instituțiile de profil ale Ministerului Apărării Naționale vor informa Ministerul Sănătății cu privire la organizarea și efectuarea acestui tip de activități, impuse de necesitatea soluționării unor aspecte specifice ale activității transfuzionale din unitățile Ministerului Apărării Naționale.”