autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor unități vamale de frontieră
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, Niculae Spiroiu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează unitățile vamale de frontieră Galați-Giurgiulești, Sculeni-Sculeni, Oancea-Cahul și Stânca-Costești.

Art. 2. - Numărul de posturi, precum și necesarul de spațiu pentru desfășurarea activității sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

În mod corespunzător se suplimentează numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 427/1990.

Art. 3. - Numărul de posturi care se suplimentează pentru efectivul trupelor de grăniceri este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Fondurile necesare cheltuielilor de personal și celor materiale, decurgând din aplicarea prezentei hotărâri, se vor asigura din prevederile bugetelor ministerelor respective pe anul 1992.

Art. 5. - Fondurile de investiții necesare se vor asigura în condițiile prevăzute de lege (proiecte, expertizare, documentație tehnico-economică), la rectificarea bugetului pe anul 1992.

După recepția finală a obiectivelor, acestea trec, în condițiile legii, în administrarea Direcției Generale a Vămilor.


[modificare] Anexa Nr. 1

A. Numărul de posturi pentru Vama Galați-Giurgiulești
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Numărul de posturi
1. Controlor general S 5
2. Controlor vamal gr. I S 5
3. Controlor vamal gr. II S 5
4. Controlor vamal gr. I M 8
5. Controlor vamal gr. II M 12
6. Controlor vamal gr. III M 16
7. Controlor vamal gr. IV M 21
8. Controlor vamal debutant M 6
9. Economist II S 1
10. Contabil I M 1
11. Casier I M 1
12. Dactilograf I M 1
13. Muncitor III (șofer) G 1
14. Îngrijitor I G 1
Total funcții de execuție 84
din care:
Funcții de conducere:
- Șef vamă 1
- Șef vamă adjunct 1
- Șef tură 4
Total funcții de conducere 6

Ministerul Economiei și Finanțelor va suplimenta alocațiile bugetare pentru cheltuielile curente și de capital ale Direcției Generale a Vămilor cu sumele necesare organizării și desfășurării activității unității vamale, începând cu data de 1 martie 1992.

B. Necesarul de spațiu și instalații pentru Vama Galați-Giurgiulești
1. Birou șef vamă 12 mp
2. Birou șef vamă adjunct 12 mp
3. Secretariat 8 mp
4. Birou tură de serviciu intrare 20 mp
5. Birou tură de serviciu ieșire 20 mp
6. Sală de control vamal 50 mp
7. Birou financiar-contabilitate 15 mp
8. Birou nomenclatură, evaluare contravenții 20 mp
9. Magazie bunuri reținute intrare 20 mp
10. Magazie bunuri reținute ieșire 20 mp
11. Magazie bunuri devenite proprietatea statului 40 mp
12. Casierie 8 mp
13. Arhivă 12 mp
14. Grup sanitar 10 mp
15. Telefoane
16. Apă curentă
17. Energie electrică


[modificare] Anexa Nr. 2

A. Numărul de posturi pentru Vama Sculeni-Sculeni
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Numărul de posturi
1. Controlor general S 5
2. Controlor vamal gr. I S 6
3. Controlor vamal gr. II S 8
4. Controlor vamal gr. I M 10
5. Controlor vamal gr. II M 18
6. Controlor vamal gr. III M 18
7. Controlor vamal gr. IV M 12
8. Controlor vamal debutant M 5
9. Economist II S 1
10. Contabil I M 1
11. Casier I M 1
12. Dactilograf I M 1
13. Muncitor III (șofer) G 1
14. Îngrijitor I G 1
Total funcții de execuție 88
din care:
Funcții de conducere:
- Șef vamă 1
- Șef vamă adjunct 1
- Șef tură 4
Total funcții de conducere 6

Ministerul Economiei și Finanțelor va suplimenta alocațiile bugetare pentru cheltuielile curente și de capital ale Direcției Generale a Vămilor cu sumele necesare organizării și desfășurării activității unității vamale, începând cu data de 1 martie 1992.

B. Necesarul de spațiu și instalații pentru Vama Sculeni-Sculeni
1. Birou șef vamă 12 mp
2. Birou șef vamă adjunct 12 mp
3. Secretariat 8 mp
4. Birou tură de serviciu intrare 20 mp
5. Birou tură de serviciu ieșire 20 mp
6. Sală de control vamal 60 mp
7. Birou financiar-contabilitate 15 mp
8. Birou nomenclatură, evaluare contravenții 18 mp
9. Magazie bunuri reținute intrare 20 mp
10. Magazie bunuri reținute ieșire 20 mp
11. Magazie bunuri devenite proprietatea statului 40 mp
12. Casierie 8 mp
13. Arhivă 10 mp
14. Grup sanitar 10 mp
15. Telefoane
16. Apă curentă
17. Energie electrică


[modificare] Anexa Nr. 3

A. Numărul de posturi pentru Vama Oancea-Cahul
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Numărul de posturi
1. Controlor general S 3
2. Controlor vamal gr. I S 4
3. Controlor vamal gr. II S 7
4. Controlor vamal gr. I M 6
5. Controlor vamal gr. II M 10
6. Controlor vamal gr. III M 14
7. Controlor vamal gr. IV M 16
8. Controlor vamal debutant M 4
9. Economist II S 1
10. Contabil I M 1
11. Casier I M 1
12. Dactilograf I M 1
13. Muncitor III (șofer) G 1
14. Îngrijitor I G 1
Total funcții de execuție 70
din care:
Funcții de conducere:
- Șef vamă 1
- Șef vamă adjunct 1
- Șef tură 4
Total funcții de conducere 6

Ministerul Economiei și Finanțelor va suplimenta alocațiile bugetare pentru cheltuielile curente și de capital ale Direcției Generale a Vămilor cu sumele necesare organizării și desfășurării activității unității vamale, începând cu data de 1 martie 1992.

B. Necesarul de spațiu și instalații pentru Vama Oancea-Cahul
1. Birou șef vamă 12 mp
2. Birou șef vamă adjunct 12 mp
3. Secretariat 8 mp
4. Birou tură de serviciu intrare 20 mp
5. Birou tură de serviciu ieșire 20 mp
6. Sală de control vamal 40 mp
7. Birou financiar-contabilitate 12 mp
8. Birou nomenclatură, evaluare contravenții 16 mp
9. Magazie bunuri reținute intrare 15 mp
10. Magazie bunuri reținute ieșire 15 mp
11. Magazie bunuri devenite proprietatea statului 30 mp
12. Casierie 8 mp
13. Arhivă 10 mp
14. Grup sanitar 10 mp
15. Telefoane
16. Apă curentă
17. Energie electrică


[modificare] Anexa Nr. 4

A. Numărul de posturi pentru Vama Stânca-Costești
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Numărul de posturi
1. Controlor general S 5
2. Controlor vamal gr. I S 6
3. Controlor vamal gr. II S 8
4. Controlor vamal gr. I M 10
5. Controlor vamal gr. II M 18
6. Controlor vamal gr. III M 18
7. Controlor vamal gr. IV M 12
8. Controlor vamal debutant M 5
9. Economist II S 1
10. Contabil I M 1
11. Casier I M 1
12. Dactilograf I M 1
13. Muncitor III (șofer) G 1
14. Îngrijitor I G 1
Total funcții de execuție 88
din care:
Funcții de conducere:
- Șef vamă 1
- Șef vamă adjunct 1
- Șef tură 4
Total funcții de conducere 6

Ministerul Economiei și Finanțelor va suplimenta alocațiile bugetare pentru cheltuielile curente și de capital ale Direcției Generale a Vămilor cu sumele necesare organizării și desfășurării activității unității vamale, începând cu data de 1 martie 1992.

B. Necesarul de spațiu și instalații pentru Vama Stânca-Costești
1. Birou șef vamă 12 mp
2. Birou șef vamă adjunct 12 mp
3. Secretariat 8 mp
4. Birou tură de serviciu intrare 20 mp
5. Birou tură de serviciu ieșire 20 mp
6. Sală de control vamal 60 mp
7. Birou financiar-contabilitate 15 mp
8. Birou nomenclatură, evaluare contravenții 18 mp
9. Magazie bunuri reținute intrare 20 mp
10. Magazie bunuri reținute ieșire 20 mp
11. Magazie bunuri devenite proprietatea statului 40 mp
12. Casierie 8 mp
13. Arhivă 10 mp
14. Grup sanitar 10 mp
15. Telefoane
16. Apă curentă
17. Energie electrică


[modificare] Anexa Nr. 5

Numărul de posturi
cu care se suplimentează efectivul trupelor de grăniceri necesar pentru subunitățile de mic trafic de la frontiera cu Republica Moldova
Ofițeri 8
Subofițeri 12
Militari în termen 20
    Total posturi: 40