autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale a Vămilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Se aprobă pentru Direcția Generală a Vămilor și unitățile vamale din subordine un număr de 2.853 posturi.

(2) Structura organizatorică a Direcției Generale a Vămilor este cea prevăzută în anexă.

(3) Repartizarea numărului de posturi pe vămi și puncte vamale se aprobă de Ministerul Finanțelor.

(4) Constituirea compartimentelor pentru aparatul propriu al Direcției Generale a Vămilor se va face conform prevederilor art. 2 lit. a) și b) și ale art. 3 din Decretul nr. 65/1990.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Direcția Generală a Vămilor din România


mo74.png

Statul de funcții se aprobă anual de către Ministerul Finanțelor.