autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor facilități la călătoria pe calea ferată pentru studenți, elevi și pensionari
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Elevii și studenții din învățământul de stat sau particular beneficiază de abonamente de călătorie pe calea ferată, cu număr nelimitat de călătorii pentru distanțe de până la 75 km.

Art. 2. - Pentru distanțele cuprinse între 75 km și 500 km, elevii și studenții din învățământul de stat sau particular beneficiază de abonamente lunare pe căile ferate cu 8 călătorii simple.

Art. 3. - Pentru anul 1992 se acordă pensionarilor, în afara celor pentru care sunt stabilite facilități de călătorie pe calea ferată prin alte acte normative, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a.

Art. 4. - Legitimațiile de călătorie pentru pensionari se eliberează de Societatea Națională a Căilor Ferate Române, prin stațiile și agențiile de voiaj C.F.R., pe baza deciziei de pensionare și a buletinului de identitate.

Art. 5. - Condițiile de eliberare a abonamentelor de călătorie pentru studenți și elevi, precum și a legitimațiilor de călătorie pentru pensionari se stabilesc de Societatea Națională a Căilor Ferate Române, potrivit reglementărilor specifice căilor ferate.

Art. 6. - Toate cheltuielile aferente facilităților acordate prin prezenta hotărâre vor fi suportate din subvențiile aprobate de la bugetul de stat pentru Societatea Națională a Căilor Ferate Române în anul 1992.

Art. 7. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 1992.