autentificare cu OpenID
Normele Nr. 4/1992 privind registrul societăților bancare
  • semnat: Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
În temeiul prevederilor art. 7 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
Banca Națională a României emite următoarele norme:

1. Societățile bancare, persoane juridice române, și sucursalele societăților bancare străine, care au fost autorizate să funcționeze pe teritoriul României, vor fi evidențiate într-un registru ținut de Banca Națională a României.

2. Înscrierea în registru va fi efectuată în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a autorizației de constituire și funcționare sau, în cazul autorizațiilor deja în vigoare, în termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României.

3. În cazul societăților bancare intrate în lichidare, se va face mențiune despre aceasta. După terminarea lichidării, înregistrarea va fi radiată.

4. Registrul societăților bancare va cuprinde următoarele rubrici:

  • număr curent;
  • denumirea societății bancare ;
  • sediul social;
  • forma juridică sau mențiunea: sucursală;
  • capitalul social;
  • numărul și data înmatriculării în registrul comerțului;
  • data autorizării;
  • data radierii înregistrării;
  • observații.

5. O copie a registrului societăților bancare va fi ținută permanent la dispoziția publicului, la sediul Băncii Naționale a României și la sucursalele acesteia.

6. Prezentele norme vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul 0oficial al României.