autentificare cu OpenID
Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, a Declarației României în cadrul Conferinței extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum și a Convenției cu privire la nivelurile maxime pentru cantitățile de armamente convenționale și tehnică, semnată la Budapesta la 3 noiembrie 1990
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, precum și al art. 1 și 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, Declarația României în cadrul Conferinței extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum și Convenția cu privire la nivelurile maxime pentru cantitățile de armamente convenționale și tehnică ale Republicii Populare Bulgaria, Republicii Federative Cehe și Slovace, Republicii Polonia, României, Republicii Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în legătură cu Tratatul privind forțele armate convenționale în Europa, semnată la Budapesta la 3 noiembrie 1990.