autentificare cu OpenID
Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de prietenie, bună vecinătate și cooperare dintre România și Republica Turcia
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan notă
    În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 91 alin. (1) și art. 99 din Constituția României, precum și al art. 1 și 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de prietenie, bună vecinătate și cooperare dintre România și Republica Turcia, încheiat la București la 19 septembrie 1991.