autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desființarea Institutului de Studii Istorice și Social-Politice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ținând seama de necesitatea înlăturării paralelismelor în cercetarea istorică și social-politică,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se desființează Institutul de Studii Istorice și Social-Politice din str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. - Fondul de carte va trece la Biblioteca Centrală Universitară (90.000 volume și 17.500 publicații).

Art. 3. - Arhiva cu documentele istorice va trece la Biblioteca Academiei Române. De asemenea, laboratoarele special amenajate pentru conservare, recondiționare, foto, xerox, legătorie, cu aparatura aferentă trec la Academia Română, provizoriu, în spațiile existente.