autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea rețelei centrelor de perfecționare a personalului din subordinea unor ministere și organe centrale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă rețeaua centrelor de perfecționare a personalului din subordinea ministerelor și organelor centrale, prevăzute în lista anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Centrele de perfecționare a personalului, menționate la art. 1, funcționează în directa subordonare a ministerelor sau organelor centrale tutelare, ca unități cu personalitate juridică, autofinanțate.

Art. 3. - Ministerul Învățământului va elabora, împreună cu ministerele interesate, norme unitare de organizare și funcționare, precum și criterii de normare, selecție și încadrare a personalului respectiv.


[modificare] Anexă

Lista
cuprinzând centrele de perfecționare a personalului din subordinea unor ministere și organe centrale
Ministerul Minelor

1. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Minieră și Geologie București.

Ministerul Petrolului

2. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Extractivă de Petrol și Gaze București.

Ministerul Energiei Electrice

3. Centrul de Perfecționare a Personalului din Ramura Energiei Electrice și Termice București.

4. Centrul de Perfecționare a Personalului din Centralele Nuclearo-Electrice Cernavodă, județul Constanța.

Ministerul Industriei Metalurgice

5. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Metalurgică București.

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

6. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Construcțiilor de Mașini București.

Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronicii

7. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Electrotehnică, Electronică, Mecanică Fină și Optică București.

Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice

8. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Chimică și Petrochimică București.

Ministerul Industriei Ușoare

9. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Ușoară București.

Ministerul Industriei Lemnului

10. Centrul de Perfecționare a Personalului din Exploatările Forestiere Roznov, județul Neamț.

11. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Lemnului Bușteni, județul Prahova.

Ministerul Construcțiilor

12. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Construcțiilor București.

13. Centrul de Perfecționare a Personalului pentru Lucrări de Construcții în Străinătate Popești-Leordeni, sectorul agricol Ilfov, municipiul București.

Ministerul Transporturilor

14. Centrul de Perfecționare a Personalului din Transporturile Feroviare și Auto București.

15. Centrul de Perfecționare a Personalului pentru Lucrări de Construcții în Străinătate „Contransimex” București.

16. Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă Constanța.

17. Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluvială Galați.

18. Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă Băneasa București.

Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor

19. Centrul de Perfecționare a Personalului din Poștă și Telecomunicații București.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

20. Centrul de Perfecționare a Personalului din Agricultura Cooperatistă Băneasa București.

21. Centrul de Perfecționare a Personalului din Agricultura de Stat Crevedia, județul Dâmbovița.

22. Centrul de Perfecționare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii Ștefănești, sectorul agricol Ilfov, municipiul București.

23. Centrul de Perfecționare a Personalului din Horticultură 30 Decembrie, sectorul agricol Ilfov, municipiul București.

24. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Alimentară București.

25. Centrul de Perfecționare a Personalului Economic din Agricultură Dobrogostea, județul Argeș.

Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător

26. Centrul de Perfecționare a Personalului din Domeniul Apelor și Mediului Înconjurător Craiova, județul Dolj.

27. Centrul de Perfecționare a Personalului din Domeniul Pădurilor Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Ministerul Comerțului Interior

28. Centrul de Perfecționare a Personalului din Comerțul Interior București.

Ministerul Comerțului Exterior

29. Centrul de Perfecționare a Personalului din Comerțul Exterior București.

Ministerul Turismului

30. Centrul de Perfecționare a Personalului din Industria Hotelieră și Turism București.

  • Filiala pentru Perfecționarea Personalului din Centrala O.N.T. „Litoral”.
Centrocoop

31. Centrul de Perfecționare a Personalului din Cooperația de Consum București.

Ucecom

32. Centrul de Perfecționare a Personalului din Cooperația Meșteșugărească București.

Ministerul Învățământului

33. Institutul Central de Perfecționare a Personalului Didactic București.

34. Centrul de Perfecționare a Personalului Didactic în Domeniul Învățării cu Ajutorul Calculatorului București.

Institutul de Fizică Atomică

35. Centrul de Perfecționare a Personalului din Energia Nucleară București.

Ministerul Culturii

36. Centrul de Perfecționare a Personalului din Cultură București.

Comisia Națională pentru Informatică

37. Centrul de Perfecționare a Personalului din Informatică București.

Ministerul Sănătății

38. Centrul de Perfecționare a Personalului Sanitar Superior București.

39. Centrul de Perfecționare a Personalului Sanitar Mediu București.

Ministerul Sporturilor

40. Centrul de Perfecționare a Personalului din Domeniul Sporturilor București.

Oficiul pentru Administrația Locală de Stat

41. Centrul de Perfecționare a Personalului din Administrația Locală de Stat București.

Notă:
Centrele de perfecționare prevăzute la pozițiile nr. 12 și 24 funcționează împreună cu centrele de organizare și calcul, aparținând ministerelor respective.