autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii să stabilească tarifele și modalitățile de plată pentru remunerarea colaboratorilor din domeniile culturii și artei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Culturii să stabilească tarifele și modalitățile de plată pentru remunerarea colaboratorilor din activitățile instituțiilor teatrale și muzicale ale statului, ale Radioteleviziunii și „Electrecord”, precum și ale altor instituții publice care desfășoară activități cultural-artistice, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și al Ministerului Finanțelor, de comun acord cu uniunile de creație.

Art. 2. - Aplicarea tarifelor ce vor fi stabilite, conform prevederilor art. 1, se va face de instituțiile publice cultural-artistice în cadrul bugetelor anuale de venituri și cheltuieli aprobate.

Se autoriză Ministerul Economiei Naționale să suplimenteze fondul de salarii fără desfășurare pe trimestre, pentru aplicarea prevederilor de la art. 1, la cererea fundamentată a titularilor de plan.

Art. 3. - Pentru activitățile și manifestările realizate sau organizate de instituțiile publice din domeniul culturii și artei cu interpreți de mare popularitate se pot contracta onorarii care să depășească pe cele prevăzute la art. 1, prin înțelegere între părți.

Art. 4. - Plata colaboratorilor se poate efectua și direct din încasări, în situația când spectacolele se desfășoară în turnee sau în alte localuri decât la sediul instituției.

Art. 5. - Pe data aprobării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.