autentificare cu OpenID
Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
  • tipul: Lege
  • numărul: 24 / 1969
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 149 / 1990.

Acte care menționează acest act: