autentificare cu OpenID
Lege privind protecția socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor și secțiilor producătoare de tehnică militară
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - (1) Pentru anul 1992, pe durata întreruperii activității din cauza lipsei de comenzi în uzinele, fabricile și secțiile ce produc tehnică militară, personalului civil încadrat i se plătește o indemnizație egală cu 60% din ultimul salariu de bază net lunar avut, indexat, fără să se ia măsura desfacerii contractului de muncă.

(2) Plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se face din fondul de șomaj constituit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.