autentificare cu OpenID
Decret-lege privind stabilirea tarifului la energia electrică livrată populației
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1990 se desființează cotele de energie electrică pentru consumul populației.

Energia electrică livrată populației pentru iluminat și utilizări casnice se tarifează cu prețul unic de 0,65 lei/kWh.

Art. 2. - Prevederile Decretului nr. 310/1988 privind majorarea consumurilor normate lunare și reducerea tarifelor la energia electrică livrată populației și art. 20 pct. 2 din Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea, în continuare, a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili se abrogă.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Energiei Electrice.