autentificare cu OpenID
Decret privind majorarea consumurilor normate lunare și reducerea tarifelor la energia electrică livrată populației
  • tipul: Decret
  • numărul: 310 / 1988
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 3 / 1989.

Acte care menționează acest act: