autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității și organizării direcțiilor sanitare județene și a municipiului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Direcția sanitară județeană și cea a municipiului București, organe de specialitate ale administrației de stat, se organizează ca unități cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 2. - Structura organizatorică tip a direcțiilor sanitare județene și a municipiului București se aprobă de Ministerul Sănătății, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

În cadrul direcțiilor sanitare se pot utiliza următoarele funcții de conducere: medic director, medic director adjunct și contabil șef. La Direcția Sanitară a municipiului București se mai utilizează și un post de medic director adjunct și un post de director adjunct economic.

Art. 3. - Personalul sanitar din direcțiile sanitare va fi salarizat potrivit funcției sanitare și gradelor profesionale dobândite, iar cel care îndeplinește funcții de conducere primește și o indemnizație lunară, diferențiată în raport cu mărimea unității, care face parte din salariul tarifar. Personalul tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ va fi salarizat potrivit grupei IV de ramuri, gradul de organizare pentru personalul de conducere fiind cel aprobat în prezent.

Art. 4. - Centrul sanitaro-antiepidemic județean și al municipiului București se organizează ca Centru de Medicină Preventivă, unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății. Centrul de Medicină Preventivă îndeplinește și atribuțiile de inspecție sanitară de stat. Structura și numărul de posturi se stabilesc de Ministerul Sănătății.

Art. 5. - Compartimentele funcționale se constituie conform prevederilor Decretului-lege nr. 65/1990.

Art. 6. - Finanțarea cheltuielilor unităților sanitare de stat locale se va face de Ministerul Sănătății de la bugetul de stat prin direcțiile sanitare județene și a municipiului București.

Pe data prezentei hotărâri, unitățile sanitare locale teritoriale cu personalitate juridică trec din subordinea organelor locale ale administrației de stat în subordinea direcțiilor sanitare respective.

Art. 7. - Ministerul Sănătății va emite regulamentul privind funcționarea și atribuțiile direcției sanitare și ale Centrului de Medicină Preventivă.

Art. 8. - Medicul director al direcției sanitare și medicul director al Centrului de Medicină Preventivă se numesc de Ministerul Sănătății, cu avizul primăriei județene, respectiv a municipiului București.

Art. 9. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor modifica corespunzător indicatorii economici și financiari pe anul 1990.