autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încadrarea personalului în grupele I și a II-a de muncă de la locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite apărute după anul 1969 în unitățile Ministerului Industriei Metalurgice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Personalul care este în activitate de la locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite din unitățile Ministerului Industriei Metalurgice intrate în funcțiune după data de 18 martie 1969, care nu a fost cuprins în grupele I și a II-a de muncă, conform prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, va beneficia de încadrarea în aceste grupe pe întreaga perioadă lucrată, potrivit anexelor nr. I și II la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Grupa I de muncă
Lista locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale

1. Sectorul de aglomerare din siderurgie: sortarea, prepararea și aglomerarea minereurilor (concasare, măcinare, ciuruire, dozarea șarjei de aglomerat, primirea materialelor și a materiei prime la silozuri, inclusiv expediția aglomeratului).

2. Pregătirea cărbunilor în vederea cocsificării, amestec și transport șarjă.

3. Fabricarea produselor dolomitice gudronate pentru oțelăriile cu convertizoare.

4. Electrofiltrele și cazanele recuperatoare din oțelării. Cazanul recuperator de la cuptoarele de topire și rafinare termică.

5. Decaparea cu acizi în flux continuu, dresarea tablelor și a benzilor din oțel la rece și laminarea în tandem.

6. Deservirea cuptoarelor cu clopot de tratamente termice a rulourilor la C.S. Galați.

7. Instalații și procese de reducere și tratamentul cu hidrogen sau oxid de carbon la temperaturi înalte sau în vid.

8. Forjarea și presarea la cald cu ciocane și prese de peste 200 kgf.

9. Instalații de recuperare a metalelor din zguri.

10. Fabricarea aliajelor și a prealiajelor cu vanadiu pornind de la pentoxid de vanadiu.

11. Electroliza sărurilor topite.

12. Fabricarea prealiajelor cu conținut de fosfor, litiu, sodiu, calciu, titan, molibden, vanadiu, aluminiu, magneziu, crom prin procedee metalurgice.

13. Fabricarea la cald și la rece a benzilor de cupru-beriliu.

14. Omogenizarea, malaxarea, brichetarea, cocsificarea, amestecuri concentrate titanifere și zirconifere în cocs și smoală.

15. Clorurarea materialelor cu conținut de titan și zirconiu cu clor gazos sau gaz anodic la o temperatură ridicată și prelucrarea produselor de clorurare.

16. Clorurarea magneto-termică pentru obținerea titanului și a zirconiului și distilare în vid, inclusiv topirea și turnarea magneziului.

17. Sfărâmarea, clasarea, sortarea și presarea buretelui de titan și zirconiu.

18. Recuperarea metalelor utile din catalizatorii uzați cu conținut de vanadiu, nichel, molibden-crom, aluminiu sau siliciu.

19. Seleniu: extragere, preparare, purificare.

20. Asamblare anozi și catozi la electroliza aluminiului.

21. Peliculizarea nisipului cuarțos.

22. Fabricarea sărurilor acidului sulfuric în unitățile în care se prelucrează concentrate plumbo-cuproase.

23. Fabricarea bioxidului de mangan electrolitic.

24. Topirea și turnarea materialelor refolosibile la I.M. Neferal și I.P.A. Slatina.

25. Fabricarea oleumului.

26. Fabricarea pulberilor metalice sau de carburi metalice, precum și a amestecului de pulberi metalice sau carburi metalice. Fabricarea pastelor de aluminiu. Fabricarea din pulberi metalice sau nemetalice, prin sinterizare, a diferitelor piese și prelucrarea mecanică a pieselor sinterizate. Fabricarea sinterocorindonului și a produselor sinterocorindonice.

27. Topirea concentratelor de ilmenit în cuptoare cu arc; reducerea magneziotermică pentru obținerea titanului și zirconiului și distilarea în vid, inclusiv topirea și turnarea magneziului; sfărâmarea, clasarea, sortarea, presarea buretelui de titan și zirconiu; elaborarea lingourilor din titan și zirconiu și alte materiale greu fuzibile și aliaje ale acestora în cuptoare în vid, cu arc inductiv sau cu fascicol de electroni; decaparea titanului și zirconiului și a aliajelor acestora în soluții de acid azotic și fluorhidric; elaborarea prealiajelor cu conținut de titan, vanadiu, molibden, aluminiu, magneziu, crom, inclusiv procese de reducere și tratamente cu oxigen, oxid de carbon la temperaturi ridicate și în vid; recuperarea metalelor lichide din catalizatorii uzați cu conținut de vanadiu, nichel, molibden, crom, aluminiu, siliciu la instalațiile IMNR București și C.Ch. Giurgiu.

28. Obținerea gazului de gazogen.

29. Extrudarea și expandarea țevilor la Institutul de cercetări metalurgice București.

30. Turnarea continuă a fontei pe bandă la Combinatul siderurgic „Victoria” Călan.

31. Decaparea, tratamentul termic și zincarea tablelor de la C.S. Galați și I.L.T. Galați.

32. Tratament termic efectuat în plumb topit.

33. Patentarea și alămirea sârmelor în flux continuu.

34. Tratament termic la liniile de profile cu atmosferă controlată.

35. Mașini de trefilat sârme și bare cu o forță de tragere de minimum 2.500 kgf.

[modificare] Anexa Nr. 2

Grupa a II-a de muncă
Lista locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale

1. Fabricarea tablelor și a benzilor din oțel la rece. Laminarea la rece a țevilor din oțel și metale neferoase.

2. Calibrarea, recondiționarea și montarea cilindrilor de laminor în combinatele și întreprinderile metalurgice.

3. Confecționarea plaselor metalice pe mașini automate. Apretarea materialului mărunt de cale ferată.

4. Fabricarea conului și a discului de sticlă în vederea operației de extruziune la cald.

5. Confecționarea prin îndoire la cald a coturilor și a curbelor din țeavă cu Ø mai mare de 57 mm.

6. Deglasarea la cald a țevilor și a profilelor extrudate.

7. Fabricarea cablurilor electrice din aluminiu și aliaje din aluminiu.

8. Fabricarea la rece a tablelor și a benzilor din materiale neferoase sau prin extrudare la prese hidraulice.

9. Izolarea cu cauciuc și P.V.C. a conductorilor electrici, trasarea cu fibre textile și metalice a conductorilor electrici.

10. Evaporarea, caustificarea, descompunerea soluției de aluminat de sodiu, filtrare, calcinarea oxidului de aluminiu, transportul pneumatic al trioxidului de aluminiu.

11. Obținerea aluminei tabulare (uscare, descărcare hidrat de aluminiu, prepararea amestecului pentru presare, presarea amestecului, uscare, calcinare, sinterizarea amestec, concasare - măcinare, sortare brichete, descărcare, depozitare, soluție de acid clorhidric, soluții amoniacale și ambalarea aluminei tabulare).

12. Obținerea metavanadatului de sodiu și a pentoxidului de vanadiu.

13. Fabricarea, comprimarea și îmbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei și arsinei.

14. Confecționarea și recondiționarea tijelor și a joncțiunilor în mediu de gaze inerte.

15. Stațiile de emulsie ale laminoarelor de benzi și folii de aluminiu.

16. Stația hidraulică a laminorului de benzi la cald.

17. Stanțarea, degresarea, decaparea, debavurarea rondelelor și prelucrarea produselor anodizate.

18. Calibrarea dopurilor din fontă de la laminoarele de țevi.

19. Hala de materiale de adaos și fier vechi pentru elaborarea oțelului.

20. Restul personalului necuprins în grupa I de muncă de la combinatele de metalurgie neferoasă Baia Mare, Zlatna, Combinatul de aluminiu Slatina și I.M. Neferal, I.M. Firiza și din subunitățile ce extrag și prelucrează materii prime pe bază de plumb.