autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transferul în gestiunea instituțiilor financiar-bancare din municipiul București a clădirilor, altor mijloace fixe și obiecte de inventar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 764 / 1990.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Clădirile în care se află sediile Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Băncii de Investiții, Băncii Române de Comerț Exterior, C.E.C., A.D.A.S., Loto-Pronosport, Clubul Finanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 2, precum și alte mijloace fixe și obiecte de inventar aferente, trec din patrimoniul Întreprinderii de Administrație a Clădirilor din subordinea Direcției generale de producție și prestații din cadrul Ministerului Economiei Naționale prin transfer în gestiunea instituțiilor respective.

Art. 2. - Numărul de posturi aferent activităților de pază, curățenie, întreținere și administrare va fi stabilit, funcție de necesitățile fiecărei unități, pe bază de protocol.

Personalul existent pentru aceste activități se transferă în interesul serviciului de la Întreprinderea de Administrație a Clădirilor la instituțiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Numărul de posturi aprobat pentru instituțiile menționate la art. 1, se suplimentează cu posturile preluate de la Întreprinderea de Administrație a Clădirilor.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Muncii și Ocrotirii Sociale și Ministerul Finanțelor vor efectua modificările corespunzătoare în indicatorii financiari, în structura de personal și fondul de salarii.