autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru înmatricularea în România a unor autoturisme, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991, înmatricularea în România a autoturismelor cu o vechime mai mare de 8 ani, cumpărate anterior datei de 12 decembrie 1991, de membrii echipajelor românești îmbarcați pe nave sub pavilion românesc aflate în efectuarea unor transporturi internaționale și care au acostat sau urmează să acosteze în porturile românești după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 594/1991.

Art. 2. - Persoanele prevăzute la art. 1 vor trebui să dovedească cu acte că au dobândit autoturismele și le-au îmbarcat pe nave cu pavilion românesc anterior datei de 12 decembrie 1991.

Art. 3. - Prevederile privind omologarea pentru circulația pe drumurile publice, prin Registrul Auto Român, se aplică în mod corespunzător.