autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/1991 privind metodologia atribuirii în locație a gestiunii sau închirierii unor subunități prin licitație directă
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
  • contrasemnat: Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989, Secretar de stat, Rada Istrate
  • contrasemnat: p. Ministrul muncii și protecției sociale, Gheorghe Brehoi

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 140/1991 privind metodologia atribuirii în locație a gestiunii sau închirierii unor subunități prin licitație directă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 11 martie 1991, se completează după cum urmează:

La articolul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Sunt exceptați de la licitația directă în vederea închirierii, din fondul de stat, a unor mici spații disponibile în suprafață de până la 50 m2, pentru activități de producție sau prestări de servicii, pensionarii de invaliditate care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.”