autentificare cu OpenID
Decret-lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Femeile salariate au dreptul, în condițiile prevăzute de prezentul decret-lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului, în afara concediului plătit pentru sarcină și lehuzie de 112 zile prevăzut de reglementările în vigoare.

Art. 2. - Concediul pentru îngrijirea copilului se acordă, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcină și lehuzie sau oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an.

Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului se plătește o indemnizație de 65 la sută din salariul tarifar lunar.

Art. 3. - Perioada concediului pentru sarcină și lehuzie și a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an constituie vechime în muncă și se include în calculul vechimii neîntrerupte în muncă și în aceeași unitate.

Art. 4. - De prevederile prezentului decret-lege beneficiază și salariatele care înfiază copii, au fost numite tutore, au copii încredințați sau dați în plasament familial, până la împlinirea de către copii a vârstei de un an.

Art. 5. - Se recomandă organelor centrale care au sisteme proprii de asigurări sociale să adopte măsuri corespunzătoare prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 6. - Se autorizează[1] Ministerul Finanțelor ca pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.

  1. În original, „se autoriză”.