autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea de suprataxe vamale la importul unor mărfuri
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
  • contrasemnat: p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În temeiul art. 19 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României, se instituie, cu caracter temporar, o suprataxă de 30% la importurile cuprinse la pozițiile tarifare menționate în anexă.

Nivelul suprataxei se adaugă la taxa vamală prevăzută în Tariful vamal de import al României.

Art. 2. - Normele legale privind valoarea în vamă, precum și celelalte norme referitoare la taxele vamale, se aplică în mod corespunzător și suprataxelor vamale.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 mai 1992.


[modificare] Anexă

Poziție tarifară Descriere produs
2204.10 Vin spumos
2204.21 Alte vinuri; must din struguri cu fermentația prevenită sau oprită prin adăugare de alcool în recipiente al căror conținut să nu depășească 2 l
2204.29 Alte vinuri; must din struguri cu fermentația prevenită sau oprită prin adăugare de alcool în recipiente de peste 2 l
2204.30 Alte musturi din struguri
2208.20 Rachiu obținut din distilarea vinului de struguri sau a tescovinei
2208.30 Whisky
2208.40 Rom și rachiu de trestie de zahar (tafia)
2208.50 Gin și rachiu de ienupăr
2208.90 Alte băuturi spirtoase
3303.00 Parfumuri și ape de toaletă
8521.10 Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică
8521.90 Altele decât cele cu bandă magnetică prevăzute la poziția 8521.10
8527.11 Aparate de recepție de radiodifuziune care pot funcționa fără o sursă de energie exterioară, inclusiv aparatele care pot recepționa telefonic sau telegrafic combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
8527.21 Aparate de recepție de radiodifuziune care pot funcționa cu o sursă de energie exterioară, de tipul celor utilizate la automobile, inclusiv aparate care pot recepționa telefonic sau telegrafic combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
8527.31 Alte aparate de recepție de radiodifuziune, inclusiv aparate care pot recepționa telefonic sau telegrafic combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
8527.32 Aparate de recepție de radiodifuziune, inclusiv aparate care pot recepționa telefonic sau telegrafic necombinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului dar combinate cu ceas
8527.90 Alte aparate decât cele care se încadrează la pozițiile 8527.11 - 8527.39
8528.10 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video și proiectoare video), chiar încorporând un aparat de recepție radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor în culori
8528.20 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video și proiectoare video), chiar încorporând un aparat de recepție radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor alb-negru sau altele monocrome
8703.23 Autoturisme și autovehicule cu motor cu aprindere prin scânteie pentru transportul de persoane, cu capacitate cilindrică între 1.500 cmc și 3.000 cmc
8703.24 Autoturisme și autovehicule cu motor cu aprindere prin scânteie pentru transportul de persoane, cu capacitate cilindrică de peste 3.000 cmc
8703.32 Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel) pentru transportul persoanelor, cu capacitate cilindrică între 1.500 cmc și 2.500 cmc
8703.33 Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel) pentru transportul persoanelor, cu capacitate cilindrică ce depășește 2.500 cmc